NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP MUA DỰ ÁN CELESTA RISE VÀ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM

Với việc sửa đổi Luật Nhà Ở tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực vào tháng 7 năm 2015. Thị trường bất động sản tại VN với tiềm năng tăng trưởng dài hạn và tạo ra cơ hội đầu tư cho người nước ngoài.

Hướng dẫn này nhằm cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài một cái nhìn tổng quan về khung luật VN, cũng như một số thông tin chính về đầu tư bất động sản nhà ở tại VN.

Hầu hết các dự án do Keppel Land phát triền đều có số lượng nhất định dành bán cho người nước ngoài.

Vậy dự án Celesta Rise có bán cho người nước ngoài hay không? Và hình thức bán như thế nào? Vui lòng liên hệ:

Keppel_Land_Guide_for_foreign_investors_in_Vietnam_2018.pdf